Savjeti za složeno pretraživanje

Polja za pretraživanje

Na stranici za složeno pretraživanje dostupno je više polja za pretraživanje. U svako polje moguće je upisati ključnu riječ po kojoj se pretražuje. Mogu se koristiti i operatori za pretraživanje .

Svako polje ima padajući izbornik koji određuje vrstu podatka (naslov, autor, itd.) koji se pretražuje.

Polje POVEŽI omogućuje da se odredi način na koji se više polja povezuje.

Gumb "Dodajte novo polje za pretraživanje" može se koristiti za dodavanje dodatnih polja za pretraživanje na obrascu. Možete koristiti koliko želite polja za pretraživanje.

Grupe za pretraživanje

Za određena složena pretraživanja, jedan izbor/odabir polja za pretraživanje možda neće biti dovoljan. Na primjer, pretpostavimo da želite pronaći knjige o povijesti Kine ili Indije. Odaberete li opciju poveži "SVE pojmove", a u polje upišete pojmove Kina, Indija i povijest, dobit ćete rezultate samo za knjige o Kini i Indiji. Odaberete li opciju "BILO KOJI pojam", dobit ćete i knjige o povijesti koje nemaju nikakve veze s Kinom ili Indijom.

Grupe za pretraživanje pružaju mogućnost pretraživanja više skupina polja za pretraživanje. Svaki put kada kliknete gumb "Dodaj grupu za pretraživanje", dodaje se nova grupa polja za pretraživanje. Kada imate više grupa za pretraživanje, možete ukloniti neželjene grupe pritiskom gumba "Ukloni grupu za pretraživanje". Istovremeno možete odrediti način povezivanja grupa: hoće li to biti SVE grupe ili BILO KOJA grupa.

Kod gore navedenog primjera o povijesti Kine ili Indije, pretraživanje se može riješiti na sljedeći način: